A jak to bylo dál s mým létáním?

06.11.2022

Navážu na předchozí blogový článek, v kterém jsem popsal svůj začátek létání. Jakmile jsem došel do bodu, že jsem již měl pilotní průkaz, ale půjčovna letadel se mi odstěhovala, musel jsem to řešit, protože závislost na létání už byla příliš rozjetá.

WT9 Dynamic

Jednoho dne jsem si jel zalétat na letiště Sazená, kde sídlila půjčovna letadel Fly for fun a kde jsem si půjčoval letadla. Znamenalo to pro mne najet v rámci obou dvou cest tam i zpět 240 km, což bylo dost z finančního hlediska, ale i z časového.

Ačkoliv jsem byl s pilotní školou Fly for fun velice spokojen, právě velká vzdálenost od mého bydliště rozhodla, že jsem byl nucen udělat změnu.

Toho dne jsem po příjezdu na letiště zjistil, že mnou rezervované letadlo má technickou závadu, jejíž odstranění si vyžádá delší čas a jiné volné letadlo pro mne v tuto chvíli není. Uvědomil jsem si tu časovou ztrátu a dospěl jsem k rozhodnutí, že tento způsob půjčování si letadla již pro mne nepřichází v úvahu.

Byl jsem ten den poměrně naštvaný, ale zároveň mne napadlo zavolat mému kamarádovi do Mladé Boleslavi, který tam na letišti dělal leteckého instruktora. A jak jsem již uvedl v předchozím blogovém článku, že vše zlé může být i k něčemu dobré. Představte si, že můj kamarád z Mladé Boleslavi Jaroslav Klacek mi hned navrhnul, abych za ním hned přijel a že prý okamžitě blokuje letadlo, abychom si mohli ještě ten den zalétat.

Během mého výcviku jsem se postupně seznamoval s různými typy letadel a s názory pilotů na ně. Takovým snem se pro mne tehdy stal stroj slovenské výroby WT9 Dynamic, který však byl pro mne v tu dobu nedostupný, protože jej prostě nikdo nepůjčoval. A představte si, že ještě téhož dne se mi dostalo překvapení v té podobě, že tehdejší letecká škola Pilotní akademie v Mladé Boleslavi půjčovala, mimo jiné, právě onen Dynamic a navíc jej Jarda pro nás tehdy rezervoval. Byl jsem štěstím bez sebe.

Ačkoliv nemám ještě tisíce nalétaných hodin na desítkách letadel, dovoluji si poznamenat, že Dynamic považuji za jedno z nejlepších letadel, co se letových vlastností týče a které jsem měl tu čest pilotovat.

Pilotní akademie a půjčovna letadel v Mladé Boleslavi však měla k dispozici více typů letadel, takže jsem se postupem času přeškolil i na letadlo NG5 Bristell, který je vyráběn v Kunovicích a v současné době je též velice populární. A jestliže jsem se o Dynamiku vyjádřil, jako o nejlepším letadle v rámci letových vlastností, pak Bristell je skutečný kočár mezi ultralighty. Neletěl jsem ještě nikdy v pohodlnějším letadle.

Na Dynamiku mám dnes nalétáno asi 150 hodin. Jelikož jsem se za určitou dobu přihlásil do instruktorského kurzu ve Vrchlabí a kurz absolvoval na Bristellu, mohl jsem díky své instruktorské činnosti právě na tomto letadle nalétat k dnešnímu dni cca 300 hodin.

V roce 2021 jsem si začal půjčovat letadla typu SD4 Viper v pilotní škole a půjčovně Futur Fly s.r.o. v Bidovcích na východním Slovensku. Trochu komplikace pro mne byla skutečnost, že ačkoliv Viper je váhově zařazen do kategorie ultralehkých letadel, zde je mají registrovány v třídě GA, tedy v třídě všeobecného letectví a musel jsem si na ně zvýšit pilotní kvalifikaci tzv. LAPL. Ale jak už jsem psal, tak vše špatné je k něčemu dobré a díky této kvalifikaci již mohu pilotovat letadla do 2000 kg a vozit 3 pasažéry. Samozřejmě na letadlech, která to umožňují počtem sedaček.

Co se týče dalšího vývoje v mém létání se nebráním ničemu, ale stále je pro mne podstatná ta prvotní myšlenka mého létání, která byla splnění si vlastního snu a toho se snažím držet. Proto nikam nespěchám a užívám si s pokorou každý let, který je mi dopřán.

Ačkoliv jsou všechny tyto postřehy a pocity nepřenosné, mohu vám je alespoň částečně zprostředkovat a vzít vás do oblak v rámci programu "Pilotem na zkoušku", kdy si můžete i vyzkoušet, samozřejmě pod mým dohledem, pilotovat malé sportovní letadlo.

Létání je prostě skvělé ve všech podobách a věřím, že i vy jste potenciální aviatici či uživatelé vzdušných prostorů naší České i Slovenské republiky. 

Líbil se vám tento článek? Navštivte náš youtube kanál Létám, létáš, létáme nebo naší webovou stránku www.letamletasletame.cz