Ultralehké létání v Jihoafrické republice

20.10.2022

Co kdybychom se podívali, jak probíhá licencování pilotů v Jižní Africe? Je to snazší než u nás nebo naopak? Co je třeba pro létání v Jihoafrické republice projít? Vše se dozvíte v následujícím příspěvku.

A) Předpisy týkající se udělování licencí pilotům

Chcete-li legálně létat s Microlightem (ultralightem) v Jižní Africe, musíte vlastnit platnou licenci MPL (Microlight Pilots License) a licenci radiooperátora (zřejmě obdoba Omezeného/Všeobecného průkazu radiotelefonisty).

K získání licence by se pilot, pokud mu po několika zkušebních letech vydrží nervy, musí zapsat do letecké školy, které DCA (Ředitelství pro civilní letectví) udělil potřebné licence, a absolvovat výcvik pod vedením leteckého instruktora schváleného MISASA (Sekce Microlight Aeroklubu Jižní Afriky).

Výcvik

Výcvik obvykle vyžaduje celkem asi 25 hodin létání (z toho asi 10 hodin ve dvou a zbytek sólo) a všechny příslušné pozemní kurzy (počasí, motory a draky letadel, letecké právo, navigace, teorie letu, radiový postup).

Zdravotní podmínky

Na začátku školení musí student absolvovat lékařskou prohlídku a požádat DCA o studentskou licenci. Po výcviku musí absolvovat sérii letových zkoušek u jiného instruktora, než který výcvik prováděl, absolvovat písemné zkoušky z pozemních kurzů a také získat licenci radiooperátora od Telkom SA.

Osvědčení

Pokud jsou všechny testy a zkoušky úspěšné, může student požádat DCA o Microlight Pilots License (platnou pro typ, na kterém trénoval). Toto platí po dobu platnosti lékařského osvědčení (2 roky od data vyšetření, pokud je pilot mladší 40 let, jeden, pokud je starší 40 let). Každé dva roky (jeden rok nad 40 let) musí pilot absolvovat další lékařskou prohlídku.

Pokud tímto projde a prokáže (zápisníkem nebo formulářem podepsaným instruktorem), že v předchozím roce nalétal 10 hodin, bude mu licence DCA obnovena k datu vypršení platnosti nové lékařské prohlídky.

Poznámka:

V době psaní tohoto článku MISASA vyjednává s DCA o zmírnění lékařských požadavků na piloty Microlight. V tuto chvíli jsou naprosto stejné, jaké vyžadují soukromí piloti a obchodní piloti.

V současné době musí lékařská vyšetření zahrnující komplexní vyšetření zraku a sluchu provádět lékař schválený DCA, stejně jako namáhavé EKG.

Lékařský test je poté zaslán Institutu leteckého lékařství (součást letectva) ke schválení, než je předán DCA.

B) Předpisy týkající se udělování licencí pro ultralehká letadla


Licence na letadlo

Licencování všech ultralehkých letadel spadá pod kontrolu DCA (Ředitelství civilního letectví, které je součástí ministerstva dopravy). Licencování a provoz společnosti Microlight se řídí dokumentem nazvaným LS1. Zde jsou podrobně popsána všechna pravidla a předpisy, ale uvedu zde pouze hlavní body.

Provoz letadla

Pro legální provozování ultralehkého letadla musí vlastník vlastnit platný dokument "Oprávnění k letu", který vydává DCA. DCA dále vydá tento dokument, pokud jsou splněny následující podmínky: Majitel musí být placeným členem MISASA (Microlight Section of the Aero Club of South Africa) a musí od něj mít uzavřeno pojištění třetí strany microlight. Letadlo musí být typ schválený DCA (který se v SA používá již řadu let).

Inspekce letadla

Letadlo musí mít certifikovanou "roční inspekci" schválenou osobou MISASA a vlastník musí mít podepsaný inspekční certifikát. Letadlo musí být registrováno u DCA a musí mít vydáno mezinárodní registrační číslo, které musí být jasně uvedeno na letadle (číslo ZS nebo ZU). Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, DCA vydá "Oprávnění k letu", které je platné na dobu neurčitou, pokud letadlo projde roční prohlídkou schválenou osobou (AP) do 12 měsíců od předchozí a pilot zašle nebo doručí podepsané osvědčení o prohlídce DCA před nebo krátce po datu vypršení platnosti předchozí prohlídky (toto by mělo být na letadle vystaveno pomocí speciální nálepky MISASA).

Typ letadla

Pokud je letadlo nového typu v Jihoafrické republice (např. podomácku postavené), pak je postup mnohem složitější:

Nejprve musí pověření technik provést důkladnou prohlídku letadla, včetně zkoušek pevnosti konstrukce, zkoušek CG (Centre of Gravity) atd. Poté musí schválený pilot provést zkušební let. Následně majitel doručí do DCA s Testovacími letovými certifikáty a fotkami svého ultralightu a jakýmkoliv dalším technickým dokladem atd., co má, a DCA s největší pravděpodobností vydá "Proving Flight Authority", což je povolení pro majitele nalétat 40 hodin sólo na letadle ze svého letiště v kružnici o maximálním poloměr 50 mil. Po těchto 40 hodinách (je úžasné, jak rychle mnoho pilotů létá tyto hodiny, někdy tráví 6-7 hodin denně na svých nových strojích), musí další zkušební let provést schválený pilot a je také nutná další kontrola draku letadla! Poté se majitel může vrátit do DCA s palubními deníky, aby prokázal odlétaných 40 hodin a osvědčení o zkušebním letu a inspekci a DCA vydá těžce "odpracované" oprávnění k letu. Jednoduché, že? Pak vše, co majitel potřebuje, je jeho roční prohlídka a může létat s letadlem, dokud se nerozpadne (čemuž by měla každoroční prohlídka samozřejmě zabránit!)


C) Předpisy týkající se provozu ultralehkých letadel v Jihoafrické republice

Všechna pravidla a předpisy týkající se provozu ultralehkých letadel jsou uvedeny v dokumentu LS1, který je řízen DCA. Znovu se pokusím vypsat pouzt ty, které jsou pro aktivní piloty v Jižní Africe nejdůležitější. Především musí pilot i letadlo být legální - pilot musí mít platnou licenci MPL (Microlight Pilots License) a být placeným členem MISASA a mít platné pojištění třetí strany prostřednictvím MISASA a letadlo musí mít platné "Oprávnění k letu" od DCA.
Ultralehké letadlo musí splňovat určité předpisy pro kontrolu hluku.

Ultralehké letadlo nikdy nesmí létat nad zastavěnou oblastí (žluté oblasti na leteckých mapách).

Ultralehké letadlo nesmí letět níže než 500 ft (150 m) vertikálně nad nebo 2000 ft (600 m) horizontálně od jakékoli osoby, zvířete nebo obydlí.

Ultralehké letadlo musí zůstat pod 1000 ft AGL (300m nad zemí), pokud není vybaven VHF rádiem, kompasem a výškoměrem.

Ultralehké letadlo nesmí vstoupit do řízeného vzdušného prostoru, pokud není vybaven VHF rádiem, kompasem a výškoměrem, a to pouze s povolením ATC.

Ultralehké letadlo nesmí létat v noci (definováno jako 1/2 hodiny po západu slunce až 1/2 hodiny před východem slunce).

Ultralehké letadlo nesmí létat IFR nebo v jiných podmínkách než VFR.

Pilot ultralehkého letadla, jiný než instruktor v průběhu výcviku studenta, nesmí brát cestující za žádnou formu odměny.

Kromě toho si mohou piloti do značné míry dělat svá vlastní rozhodnutí a Jihoafrická republika je velká země!

Poznámka:

Nošení vysílačky, kompasu a výškoměru je nyní povinné v určitých přetížených oblastech, jako je oblast zvláštních pravidel Johannesburgu, Kapský poloostrov, oblast Durbanu atd., a může se stát povinným kdykoli, což z celého srdce podporuji. Kromě zábavy z chatování se svými kamarády, sdělování jim, když vám právě dojde palivo atd., je pro bezpečnost životně důležité komunikovat s ATC a jinými letadly (zejména vrtulníky, které často létají ještě níže než my!)

Článek byl převzatý z webu https://www.ultralighthomepage.com/ .


Líbil se vám tento článek? Navštivte náš youtube kanál Létám, létáš, létáme nebo naší webovou stránku www.letamletasletame.cz


Toto video není sice přímo o ultralehkých letadlech z JAR, ale spíše pro vaše dokreslení, co je většinou ve světě označováno za ultralighty nebo také microlighty.